Od 1 maja 2004 r. większość obywateli nowych krajów członkowskich UE pracujących w Zjednoczonym Królestwie podlega obowiązkowi rejestracji w ramach Programu Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme, WRS).

Osoby które nie dopełnią tej formalności moga sie liczyć z licznymi problemami w przeszłości właczając w to kare za nie dopełnienie fromalności rejestracji, również przy ubieganiu sie o róznego rodzaju zasiłki lub status rezydenta w Wielkiej Brytanii jest konieczne przedstawienie dokumentów potwierdzających że jest się zarejestrowanym w ramach Programu Rejestracji Pracowników-WRS.


http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/wrs/formwrs.doc