Jadąc do Anglii do pracy i nie posiadając polskiego prawa jazdy, możemy się o nie ubiegać po ukończeniu 17-go roku życia. Egzamin składa się z dwóch części: testu teoretycznego (w tym testu na percepcję) i testu praktycznego. Dopóki egzamin nie zostanie w całości zdany kierowca będący w posiadaniu prawa jazdy tymczasowego (provisional licence), musi umieścić na samochodzie duże czerowne „L” na białym tle. Podczas jazdy musi mu towarzyszyć osoba, która ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy przynajmniej od 3 lat. Tymczasowe prawo jazdy składa się z dwóch części, które na wezwanie policji kierowca musi okazać.

Otrzymanie prawa jazdy w Anglii jest stosunkowo proste i można by śmiało powiedzieć, że znacznie prostsze niż w Polsce. Po wysłaniu odpowiednich dokumentów (formularz D1), które dostępne są do wypełnienia na każdej poczcie, po około miesiącu otrzymujemy pocztą tymczasowe prawo jazdy. Po jego otrzymaniu można w każdej chwili (w przeciągu dwóch lat) przystąpić do egzaminu teoretycznego. Ustawowy czas oczekiwania na tymczasowe prawo jazdy wynosi 3 miesiące. Zazwyczaj sprawa załatwiana jest w ciągu 3-4 tygodni.

Składa się on z dwóch części: testu wielokrotnego wyboru (30 z 35 pytań musi być dobrze) i testu na percepcję, na który składa się sprawdzenie czy kandydat na kierowcę ma zdolność obserwacji, szybkiego reagowania, ocenę odległości, przewidywanie sytuacji itp.

W czasie testu praktycznego mamy do przejechania wcześniej ustaloną, ale nie znaną przystępującemu do egzaminu trasę po mieście w czasie której egzaminator notuje nasze pomyłki. Test jest oblany jeśli egzaminator odnotuje poważne wykroczenie, niebezpieczną jazdę lub więcej niż 15 drobnych pomyłek. Przed wyjazdem na miasto, egzaminator zadaje dwa pytania typu: proszę sprawdzić poziom oleju. Pomyłka w tych pytaniach traktowana jest jako drobna pomyłka z 15 dozwolonych. Może też nas poprosić o wykonanie jakiegoś manewru na placu manewrowym. Egzamin kosztuje około 20-30 GBP. Po jego zdaniu prawo jazdy otrzymujemy na nasz adres pocztą.

Najbardziej znane szkoły jazdy w Anglii to: AA, LDC i BSM. Radzimy skorzystać właśnie z ich usług, gdyż dbają one o profesjonalizm swoich instruktorów, oferują wysoki standard usług i dają gwarancję zdania egzaminu państwowego. Nie ma kursów teoretycznych, są tylko jazdy z instruktorem. To on decyduje czy i kiedy kursant jest gotowy do zdania egzaminu praktycznego. Oczywiście, posiadacze tymczasowego prawa jazdy mogą się również uczyć jeździć pod okiem innej osoby, posiadającej pełne prawo jazdy. Ceny kształtują się w okolicach 20 GBP za godzinę jazdy, ale szkoły oferują różnego rodzaju zniżki.

Nowe, plastikowe polskie prawo jazdy jest ważne na terenie Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie – Anglii. Jednakże stare, papierowe prawo jazdy będziemy musieli wymienić. Przy zmianie prawa jazdy polskiego na angielskie wystarczy, że złożymy odpowiednie dokumenty (również formularz D1) dostępne na każdej poczcie i pozostaje nam tylko czekać około 15 dni. Koszt takiej operacji to około 40 GBP. Do takiej zmiany uprawnieni są wszyscy Polacy przebywający w Anglii dłużej niż 185 dni. Oczywiście, jako obywatele Unii Europejskiej możemy posługiwać się polskim prawem jazdy, dopóki jest ono ważne. Do zmiany zobowiązani są tylko legalni rezydenci, którzy mają na to trzy lata czasu.