fot. Sabina Rzepecka

Avebury miejscowość na południu Anglii, nad rzeką Kenneth, gdzie znajduje się jedno z największych i najlepiej znanych w Europie stanowisk prehistorycznych, obejmujące 11,5 ha.

Składa się z kolistego wału, usypanego z ziemi i kredy, o średnicy 425 m i wysokości 6 m, wyłożonego blokami kredowymi. Po wewnętrznej stronie wału przebiega fosa o głębokości 9 metrów, wzdłuż której ustawiono krąg z ponad 100 piaskowcowych kolumn, do 50 ton wagi każda. Megalityczny krąg otacza dwa mniejsze, niemal stykające się ze sobą kręgi, utworzone z około 30 pionowo ustawionych głazów. Do wnętrza założenia prowadzą cztery wejścia, umieszczone naprzeciw siebie. W obrębie głównego kręgu kamiennego, u południowego wejścia, stoi kamienny pierścień – ogromny kamień z naturalnymi otworami.

Przez wnętrze wielkiego kręgu prowadzi droga zwana aleją Kennet, o szerokości 15 metrów, zbudowana z głazów, ustawianych parami wymiennie: kwadratowe „męskie” i małe „żeńskie” prowadzące do miejsca pochówku, zwanego jako Sanktuarium, wzniesionym na wzgórzu Overton, ok. 1,6 km na południowy wschód.

Kręgi w Avebury zostały prawdopodobnie wzniesione około 2000 r. p.n.e., przez schyłkowo neolityczną ludność kultury Wessex.