Ruiny średniowiecznego zamku usytuowane są na północ od wioski Raglan, w hrabstwie Monmouthshire, w Walii. Budowa zamku rozpoczęła się w 1435 roku dzięki Williamowi Thomasowi, który ożenił się z Elizabeth Bloet. Po ich śmierci rozbudowę zamku kontynuował ich syn William Herbert i to były najświetniejsze lata obiektu. W XVI wieku zamek na drodze dziedziczenia przeszedł w ręce markiza Worcester. Podczas Wojny Domowej obrócony w ruinę. W XVIII i XIX wieku był miejscem schadzek zakochanych, a także stąd pobierano budulec dla okolicznych wiosek.
Główna część zamku przypomina prostokąt z wielkim holem w centrum i dziedzińcami po obu jego stronach. Każdy z nich otaczały wieże, w których znajdowały się apartamenty.

Wejście do zamku prowadzi przez białą bramę z XVI wieku. Oryginalnie poprzedzała ją czerwona brama, po której dziś nie ma śladu. Wśród ruin można odnaleźć budynki z czasów Williama Herberta z około 1460 r. Ponad kaplicą i galerią widoczne są kominki, którymi w dawnych czasach ogrzewano komnaty. W okolicy wielkiego holu znajdowała się fontanna ze statuą przedstawiającą białego konia, do dziś zachował się niestety tylko cokół. W samym środku fosy stoi Żółta Wieża z Gwent, w której schronili się zarządcy budynku w czasie napadu. Widoki z wież dostarczają malowniczych widoków na otaczającą okolicę.