Nazwa pochodzi z francuska i w dosłownym znaczeniu to „pięć portów”: Dover, Hythe, Sandwicz, New Romney i Hastings. Król Edward I w 1278 r. zezwolił im na zawiązanie konfederacji, która z jednej strony miała charakter obronny, a z drugiej zaś nakładałą na członków obowiązek przewozu i zaopatrzenia żołnierzy udających się na kontynent. Można powiedzieć, że była to pierwsza angielska marynarka wojenna. W zamiana za swe powinności porty otrzymywały szereg przywilejów handlowych. W późniejszym okresie do konfederacji przystąpiły inne mniejsze miasta. Związek został zniesiony przez Henryka VIII w 1658 r. ale do dziś nadawany jest tytuł Lorda-Strażnika Pięciu Portów.