St Martin’s Church

St Martin’s Church

Przypuszczalnie najstarszy kościół w Anglii. W 597 r. witano w nim św. Augusta. Prawdopodobnie zbudowano go na fundamencie rzymskiej willi, na którym już pod koniec panowania rzymskiego nad Brytanią wznosiła się świątynia chrześcijańska. Sam wygląd budynku nie zdradza tak długiego rodowodu, gdyż w średniowieczu został poważnie przekształcony.

Wewnątrz znajduje się normańska chrzcielnica i „Okno Trędowatego” z tyłu nawy. W 1988 r. kościół wpisano na  Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Cennik:
Free

Godziny zwiedzania:
1    Kwietnia – 31 września 11.00 – 16.00
1 października – 31 marca 11.00 – 15.00

Kontakt:
David Beddall
Tel: 01227 453469
Email: davibeddall@tiscali.co.uk
Website: www.martinpaul.org

Adres:
St Martin’s Church
North Holmes Road, Canterbury, Kent, CT1 1QJ
Pieszo z Longport A257 skręć w lewo i wzdłuż murów więzienia. Kościół jest za pierwszym zakrętem z North Holmes Road.