Wykopaliska przemawiają za tym, że zamek o powierzchni około 32000 m2 został wybudowany ok. 7 lub 8 wieku p.n.e. Budynek prawdopodobnie był otoczony dwoma wałami ziemnymi z wejściami po wschodniej i zachodniej stronie. Oryginalny rów obronny był w kształcie litery V z dwoma szańcami od frontu i z tyłu, w późniejszym okresie pokryte głazami. Do dziś zachowały się jedynie wały naziemne, po których można urządzić sobie leniwy spacer.