Nowe możliwości spekulacji dla szerokiej rzeszy inwestorów, zaawansowane technologicznie platformy transakcyjne, nieskrępowany dostęp do informacji i notowań, bezpieczeństwo i przejrzystość rynku powodują dynamiczny rozwój największego rynku finansowego świata. Forex jest także dostępny dla inwestorów w Polsce.

Dzisiaj możemy swobodniej korzystać z usług instytucji finansowych za granicą, otwierać konta maklerskie w zagranicznych biurach i zawierać transakcje na międzynarodowych rynkach. Ta zmiana daje nam dostęp do rynku walutowego (Forex), pozwala korzystać z ochrony i regulacji prawnych rozwiniętych rynków finansowych i z usług licencjonowanych firm brokerskich.

Forex czyli wymiana walut to dzisiaj największy na świecie rynek finansowy z dziennym obrotem przewyższającym 1,5 biliona dolarów. Jego podstawą są realizowane przez 24 godziny na dobę transakcje między bankami i instytucjami finansowymi, które nazywamy Interbankiem.

Forex nazywamy również rynkiem OTC (Over The Counter), co oznacza, że transakcje realizowane są przez dwie strony za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych systemów a obrót nie jest scentralizowany przez jakąkolwiek giełdę. Dzisiaj wielu inwestorów zarabia pieniądze na transakcjach walutowych korzystając z niezwykłej płynności rynku Forex, jego przejrzystości, równym zasadom natychmiastowego dostępu do wszystkich informacji i silnym trendom technicznym.

Wolumen przekraczający 50-cio krotność obrotu na wszystkich amerykańskich rynkach akcji razem wziętych zapewnia wysoką wiarygodność analizy technicznej, bezpieczeństwo transakcji i najlepszą ochronę przed sztucznymi próbami zmian cen. Duże znaczenie na rynku FOREX mają strategie ograniczające ryzyko.

Inwestorzy często stosują zlecenia „stop-loss” i zlecenia z limitem ceny. Wysoki obrót gwarantuje niemal w 100% realizację wszelkiego rodzaju zleceń obronnych i powodzenie stosowanych strategii inwestycyjnych. Co więcej, obrót przez 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu sprawia, że bardzo rzadko występują tu tzw. luki cenowe, gdzie cena zamknięcia poprzedniego dnia w istotny sposób odbiega od ceny otwarcia dnia następnego. Kolejną unikalną cechą Forexu są silne trendy i brak takich pojęć jak bessa i hossa. Tutaj inwestorzy handlują parami walut, więc gdy jedna z nich spada to druga jest w trendzie wzrostowym. Fakt ten ma istotne znaczenie dla wielu inwestorów, którzy wybierają dowolny trend (spadkowy lub wzrostowy) do gry. Możesz w każdej chwili podjąć decyzję, na jakim trendzie grasz w zależności od tego gdzie zdecydowanie lepiej się czujesz i na jakim rynku sprawdza się Twoja strategia.

Inne rynki Rynek Forex
Ograniczone godziny handlu, zależne od strefy czasowej, w której znajduje się rynek oraz ograniczona liczba godzin, w ciągu których dochodzi do zawierania transakcji. Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Obrót jest zdecentralizowany a główne rynki w Azji, Londynie i Stanach Zjednoczonych zapewniają płynność i realizację transakcji przez cały dzień i noc.
Brak płynności po godzinach handlu lub ze względu na ograniczoną liczbę inwestorów, którzy w danym momencie jedynie obserwują transakcje lub przenoszą się na bardziej popularne rynki. Najbardzie płynny rynek na świecie, wielokrotnie przewyższajcy obrotem inne. Transakcje walutowe są ciągle zawierane gdyż stanowią podstawowy mechanizm rozliczeń światowego handlu.
Inwestor jest obciążany: prowizjami, opłatami rozliczeniowymi, giełdowymi, depozytowymi i opłatami skarbowymi. Brak prowizji i opłat rozliczeniowych. Wynagrodzenie GFT stanowią przychody z działalności dealera walutowego włączając w to dochody z kupna, sprzedaży, zamiany a także utrzymywania walut, odsetki od zdeponowanych środków oraz opłaty od rolowanych pozycji.
Duże wymagania kapitałowe, wysokie depozyty zabezpieczające i wiele restrykcji w handlu. Jedna, stała wartość depozytu zabezpieczającego pozwala inwestorom na rynku Forex maksymalnie wykorzystać swój kapitał, używając lewarowania nawet w stosunku 100:1.
Ograniczenia przy krótkiej sprzedaży i składaniu zleceń STOP. Brak ograniczeń.
Inwestorzy dokonujący codziennych transakcji często muszą posiadać środki przekraczające 50.000 dolarów. Brak ograniczeń. Wymagana niska wartość środków własnych klienta.
Dostęp do bieżących notowań ograniczony przez regulacje giełd. Równy dostęp do wszystkich informacji. Wiele źródeł dostarczających wiadomości. Darmowe notowania.

Inwestowanie

Do niedawna nawet bardzo zasobny inwestor indywidualny nie mógł w praktyce obracać swoimi środkami na międzynarodowym rynku walut. Barierę stanowiły wysokość niezbędnego kapitału, szybki dostęp do kwotowań i informacji oraz możliwość natychmiastowej realizacji zleceń. Rozwój technologii, sieci internetowej i telekomunikacji otworzyły przed szeroką rzeszą inwestorów indywidualnych i przedsiębiorstw nowe możliwości a nowoczesne narzędzia dają równe szanse bankom, rekinom finansowym i mądrym inwestorom, którzy dokonują zyskownych transakcji w zaciszu domowego pokoju.

W handlu walutami wykorzystywana jest dźwignia finansowa. Tego typu transakcje mogą być nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów. Spot Forex niesie ze sobą duże ryzyko straty kapitału i istnieje możliwość strat przewyższających wniesiony depozyt początkowy lub depozytów uzupełniających. Każdy inwestor powinien ryzykować tylko taką kwotą środków, na których stratę może sobie pozwolić. Zanim podejmiesz decyzję o inwestycji w waluty upewnij się, że w pełni rozumiesz ryzyko lub poradź się u niezależnego doradcy.

Inne rynki Rynek Forex
Ograniczone godziny handlu, zależne od strefy czasowej, w której znajduje się rynek oraz ograniczona liczba godzin, w ciągu których dochodzi do zawierania transakcji. Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Obrót jest zdecentralizowany a główne rynki w Azji, Londynie i Stanach Zjednoczonych zapewniają płynność i realizację transakcji przez cały dzień i noc.
Brak płynności po godzinach handlu lub ze względu na ograniczoną liczbę inwestorów, którzy w danym momencie jedynie obserwują transakcje lub przenoszą się na bardziej popularne rynki. Najbardzie płynny rynek na świecie, wielokrotnie przewyższajcy obrotem inne. Transakcje walutowe są ciągle zawierane gdyż stanowią podstawowy mechanizm rozliczeń światowego handlu.
Inwestor jest obciążany: prowizjami, opłatami rozliczeniowymi, giełdowymi, depozytowymi i opłatami skarbowymi. Brak prowizji i opłat rozliczeniowych. Wynagrodzenie GFT stanowią przychody z działalności dealera walutowego włączając w to dochody z kupna, sprzedaży, zamiany a także utrzymywania walut, odsetki od zdeponowanych środków oraz opłaty od rolowanych pozycji.
Duże wymagania kapitałowe, wysokie depozyty zabezpieczające i wiele restrykcji w handlu. Jedna, stała wartość depozytu zabezpieczającego pozwala inwestorom na rynku Forex maksymalnie wykorzystać swój kapitał, używając lewarowania nawet w stosunku 100:1.
Ograniczenia przy krótkiej sprzedaży i składaniu zleceń STOP. Brak ograniczeń.
Inwestorzy dokonujący codziennych transakcji często muszą posiadać środki przekraczające 50.000 dolarów. Brak ograniczeń. Wymagana niska wartość środków własnych klienta.
Dostęp do bieżących notowań ograniczony przez regulacje giełd. Równy dostęp do wszystkich informacji. Wiele źródeł dostarczających wiadomości. Darmowe notowania.