Forex (ang. Foreign Exchange) – termin najczęściej używany w związku z międzynarodowym rynkiem walutowym. Forex jest największym rynkiem na świecie, obroty sięgają około 4,5 bilionów dolarów amerykańskich dziennie. Jednak jest to wartość obrotu, a nie zaangażowanych środków, gdyż rynek ten jest bardzo mocno lewarowany. Każdej transakcji może bowiem odpowiadać jedynie 0,2 proc. wartości kontraktu, zatem gotówka angażowana w tym przypadku jest 500 razy mniejsza. Gdyby wszystkie transakcje odbywały się przy takim lewarze, dałoby to kwotę zaangażowanych środków równą 14 mld dolarów, czyli większą niż obroty na giełdach papierów wartościowych, gdzie nie występuje dźwignia finansowa.

Większość obrotów generują foreksowcy, a około 20 proc. stanowi spekulacja funduszy, banków inwestycyjnych i osób prywatnych.

Rynek ten, co nietypowe, otwarty jest 24 godziny na dobę, od godz. 23 w niedzielę do godz. 22 w piątek (wg czasu środkowoeuropejskiego). Największą zaletą jest jego ogromna płynność powodująca, że sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu, poza przypadkami zleceń zbyt małych (np. poniżej równowartości 100 dol.).

Forex jest rynkiem typu OTC (ang. Over The Counter) – rynkiem zdecentralizowanym, bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót. W Polsce instytucją taką jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), a np. w Wielkiej Brytanii Financial Services Authority (FSA).