Ze względu na fakt, iż było by to za duże obciążenie dla budżetu – kwota wolna od podatku nie została podniesiona. Projekty mówią o stopniowym podnoszeniu tej kwoty, docelowo 1500zł rocznie.

A czy wiedzą Państwo, że jest w Polsce niewielka grupa ludzi, którzy kwotę wolną od podatku mają ustaloną na ZUPEŁNIE innym poziomie?

Dla posłów jest to kwota niemal 10cio-krotnie wyższa i wynosi ponad 27tyś złotych.

Miejsce obywatela polskiego w świecie?
Polska – 3091 zł
Mauretania – 3204 zł
Tanzania – 4236 zł

Poglądowo europejskie kwoty wolne od podatku – na zdjęciu.

Kwoty wolne od podatku