Informacja o zamknięciu granic Niemiec oraz zawieszeniu trzydziestoletniego układu z Schengen pokazuje, że kryzys migracyjny jest poważniejszy niż początkowo podejrzewano. Poniżej przedstawiamy cztery główne przyczyny, dlaczego ten kryzys jest taki ważny dla sytuacji Europy.

 

  • Siła robocza

Jednym z argumentów za przyjęciem imigrantów jest postrzeganie tego zjawiska jako przypływu siły roboczej. Niemcy oraz cała Europa cierpi na niedobór robotników z tzw. sektora MINT (mathematics, information technology, natural sciences oraz technology). Zdaniem Instytut Analiz Ekonomicznych w Kolonii, istnieje duża szansa, że imigracji będą w stanie zapełnić tą lukę.

 

  • Starzenie się społeczeństwa

Niemcy, Włochy i Hiszpania, znaczące gospodarki europejskie borykają się z najniższym przyrostem naturalnym na kontynencie. Ostatni raport Komisji Europejskiej prognozuje, że w 2060 roku liczba mieszkańców Niemiec ma się skurczyć do 70,8 milionów w porównaniu do 81,3 milionów na koniec 2013 roku. Przyjęcie siły roboczej w produktywnym wieku jest więc nie tylko sensowne co konieczne.

 

  • Obciążenie gospodarki

Niektórzy obserwatorzy są zdania, że część uchodźców jest nieprzygotowana do wejścia na europejski rynek pracy z uwagi na brak wykształcenia. Istnieją obawy, że kraje przyjmujące uchodźców mogą odczuć obciążenie z ich powodu, porównywalne do byłych problemów Grecji oraz Włoch, którzy przyjęli uchodźców w ciągu ostatniej dekady.

 

  • Wrogie nastawienie antyimigracyjne

Kryzys migracyjny podzielił społeczeństwa na zwolenników oraz przeciwników przyjęcia imigrantów. Wrogość przeciwników doprowadzić może do pobudzenia nacjonalistycznych ruchów społecznych. W sytuacji kiedy Unia Europejska wyszła niedawno z kryzysu zadłużenia, a jej rozwój gospodarczy nie jest jeszcze satysfakcjonujący, dalsze podziały wśród obywateli oraz polityków europejskich stanowią niebezpieczne i niepożądane zjawisko.

 

Powyższa ciekawa grafika pokazuje historyczny przepływ ludności Niemiec.