Do brytyjskich wyborów parlamentarnych pozostał już tylko tydzień. Dziś proponujemy Wam zapoznanie się z celami, jakie poszczególne partie stawiają sobie wobec kwestii imigracji.

Poniższe zestawienie powstało na bazie podsumowań BBC. Tabele udostępnione przez medialnego giganta polecamy Wam zgłębić w całości. W prosty i przystępny sposób można dowiedzieć się z nich, jakie stanowisko przedstawia każde ze startujących ugrupowań wobec wszystkich kluczowych dla UK kwestii.

Główne cele brytyjskich partii politycznych wobec imigracji:

 

Partia Konserwatywna (Conservative)

 • Zmniejszenie poziomu migracji netto do poziomu kilkudziesięciu tysięcy rocznie
 • Przyzwolenie dla obywateli UE na ubieganie się o niektóre świadczenia lub o mieszkania socjalne dopiero po upływie czterech lat od zamieszkania w Wielkiej Brytanii
 • „Nie” benefitom (w tym child benefit) dla imigrantów, których dzieci mieszkają poza Wielką Brytanią
 • Przeprowadzenie negocjacji z Unią Europejską dot. zwiększenia uprawnień dot. deportacji zagranicznych przestępców i zapobieżeniu ich ponownemu przyjazdowi.

Partia Pracy (Labour)

 • Zatrudnienie 1 tys. nowych pracowników w służbach granicznych celem uszczelnienia granic
 • Zachowanie aktualnego limitu dla pracowników spoza Unii Europejskiej
 • Zdelegalizowanie działań pracodawców „podcinających” szanse Brytyjczyków poprzez wykorzystanie imigrantów
 • Wprowadzenie dwóch lat okresu przejściowego po zamieszkaniu w UK, zanim imigranci będą mogli ubiegać się o zasiłki dla bezrobotnych

Liberalni Demokraci (Liberal Democrats)

 • Przywrócenie pełnej kontroli paszportowej podczas wjazdu i wyjazdu z Wielkiej Brytanii
 • Zmiany w prawie do przetrzymania imigrantów przez czas nieokreślony
 • Wymaganie od imigrantów ze słabym angielskim uczestnictwa w kursach językowych przed ew. otrzymaniem JSA (Jobseeker’s allowance)
 • Wycofanie child benefit dla dzieci mieszkających poza granicami Wielkiej Brytanii

Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKiP)

 • Wprowadzenie systemu segregacji imigrantów ze względu na umiejętności i atrybuty odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu UK
 • Ograniczenie imigracji do poziomu 50 tys. rocznie i obejmującej jedynie wykwalifikowanych pracowników
 • Wprowadzenie pięcioletniego zakazu imigracji dla pracowników niewykwalifikowanych
 • Wprowadzenie pięcioletniego okresu oczekiwania dla imigrantów przed możliwością rozpoczęcia starań o świadczenia socjalne

Partia Zielonych (Green)

 • Usunięcie ograniczeń dla zagranicznych studentów
 • Zniesienie zasady wymagającej od imigrantów [spoza UE – przyp. red.] odpowiednio wysokiego poziomu dochodów dla współmałżonka, aby ten mógł przyjechać i dołączyć do rodziny w UK
 • Więcej praw dla szukających azylu
 • Nie faworyzowanie wykwalifikowanych imigrantów kosztem reszty

Szkocka Partia Narodowa (SNP)

 • Wsparcie rozsądnej polityki imigracyjnej, która odpowiada potrzebom ekonomicznym Szkocji
 • Szukanie możliwości do odnowienia wizy dla osób kończących studia, a wywodzących się spoza Unii Europejskiej
 • Przegląd obecnego systemu dot. zatrzymania imigracji i praca nad dostarczeniem systemu sprawiedliwszego i bardziej efektywnego
 • Nie faworyzowanie wykwalifikowanych imigrantów kosztem reszty pracowników z zagranicy

W powyższym zestawieniu przedstawiamy cele jedynie najpopularniejszych partii. Tutaj możecie zapoznać się z manifestem politycznym wszystkich startujących przygotowanym przez BBC.