60 procent obywateli Rosji uważa, że w ciągu ostatnich 15 lat w ich kraju przybyło pięknych kobiet. Są to wyniki sondażu firmy badawczej „Romir”, które podała agencja ITAR-TASS.
Z badania wynika, że im dalej na południe Rosji, tym pięknych kobiet więcej. W okręgu Północno-Zachodnim, do którego należy m.in. Petersburg czy Kaliningrad, więcej urodziwych twarzy zauważa 25-30 procent ankietowanych. W okręgu Południowym (Kraje: Stawropolski i Krasnodarski) – już 42-49 procent. Autorzy sondażu wiążą to z wpływem na ludzką psychikę i nastrój średnich temperatur i liczby słonecznych dni w roku.

Chociaż piękne kobiety w swoim otoczeniu rejestrują równie często mieszkańcy małych i wielkich miast, to różnice w postrzeganiu widoczne już są w zależności od zarobków. Wśród osób o względnie wysokich dochodach aż 70 procent uznało, że piękności przybywa, wśród osób o dochodach niskich takich optymistów jest tylko 45 procent.

Ponad jedna piąta (21,5 proc.) jest przekonanych, że liczba pięknych kobiet w ciągu ostatnich 15 lat nie zmieniła się. Cztery procent doszło do wniosku, że jest ich mniej.

Badanie przeprowadzono wśród 1500 osób mieszkających we wszystkich siedmiu federalnych okręgach Rosji. 45 procent ankietowanych stanowili mężczyźni, 33 procent – osoby z wyższym wykształceniem, a 60 procent – pozostające w związku małżeńskim.

źródło: PAP