Dziewięć na dziesięć osób umieściło w internecie informację na temat swojej daty urodzenia, imię oraz nazwisko, a aż 24% ankietowanych nie kasuje swoich nieużywanych kont – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polskie Badania Internetu (PBI).

Badanie na zlecenie PBI zrealizował IMAS International na próbie 505 internautów w wieku 18-54 lata. Pytania zadano w ramach badania Omnibus Online w dniach 11-15 czerwca.

Tylko 2% internautów biorących udział w badaniu nie umieściło w sieci żadnych informacji na swój temat. Ponad dwie trzecie zamieściło w internecie swoje zdjęcia. Informacje o miejscu zamieszkania umieściła w sieci niemal połowa zbadanych internautów.

Niewiele mniej badanych (niemal 43%) zaprezentowało przebieg swojej edukacji/kariery zawodowej. Informacje na temat nazwy firmy, w której pracuje, podaje jedna na dziesięć osób. Ponad jedna trzecia udostępnia online prywatny numer telefonu.

Pod swoim nazwiskiem publikuje artykuły, teksty i wypowiedzi ponad 16% ankietowanych. Tylko 11% nie ma konta w serwisie społecznościowym.

Ponad 30% respondentów ma swój profil na pięciu do dziewięciu różnego typu serwisach. Kolejne 28% korzysta od jednego do czterech serwisów. Na dwudziestu lub więcej serwisach ma swoje konta ponad 12% ankietowanych.

Na pytanie o to, jak często badani kasują swoje konta po podjęciu decyzji o niekorzystaniu z jakiegoś serwisu, najwięcej osób (niemal 26%) odpowiedziało, że usuwa konta rzadko. Niewiele mniej – prawie 24% – nie robi tego nigdy. Ponad 21% ankietowanych zadeklarowało, że kasuje konto zawsze po zaprzestaniu korzystania z jakiegoś serwisu.

Autorzy badania mówią, że zadziwiająca jest łatwość, z jaką internauci umieszczają swoje prywatne dane w sieci, tym bardziej że nie zachowują się tak w świecie rzeczywistym. Zawsze warto rozważyć ukrycie części danych w swoim profilu oraz starannie selekcjonować zdjęcia, na których przedstawiamy siebie i inne osoby.

źródło: di.com.pl