Ministerstwo Finansów w kwartalnej analizie sytuacji makroekonomicznej napisał, że za wzrost bezrobocia na początku roku w znacznej mierze odpowiada wzrost aktywności zawodowej związanej z reemigracją.
„Wzrost bezrobocia w I kw. br. tylko częściowo wynika ze spadku popytu na pracę (liczby pracujących). W rzeczywistości prawie 2/3 wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych jest efektem wzrostu aktywności zawodowej” – napisano w analizie.

„Biorąc pod uwagę zwiększony odpływ na wcześniejsze emerytury (m. in. z powodu wysokiej kwoty bazowej) i obecnej sytuacji gospodarczej (niekorzystnej z punktu widzenia szans na pracę), wzrost aktywności zawodowej jest najprawdopodobniej związany z reemigracją” – napisano.

MF wyjaśnia, że w statystykach GUS czasowa emigracja nie powoduje korekty liczby ludności, a Polacy powracający z zagranicy statystycznie powiększają liczbę aktywnych zawodowo (będących za granicą w statystykach GUS ujmowani byli jako bierni zawodowo).

źródło:PAP