Irlandzki rząd ma zamiar znacznie zaostrzyć kryteria dla osób, które po raz pierwszy starają się o pozwolenie na pracę – poinformował The Irish Times.
Zrewidowano przepisy imigracyjne, tak by znacznie ograniczyć napływ imigrantów do kraju. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 czerwca b. r. i będą dotyczyć osób, które po raz pierwszy starają się o pracę w Irlandii.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami pozwolenia na prace nie będą udzielane na pracę, w której roczne dochody są niższe niż 30 tys. euro, dla imigrantów zostanie także zamknięty dostęp do wielu zawodów. Dotyczy to między innymi sprzątaczek i kierowców ciężarówek, ale także licznych stanowisk w opiece zdrowotnej, usługach finansowych oraz marketingu.

Jednocześnie wzrosną opłaty za odnawianie pozwoleń na pracę i zostanie wydłużony okres w jakim pracodawca musi szukać pracownika na irlandzkim rynku pracy zanim będzie mógł sięgnąć po imigranta.

Mary Coughlan, wicepremier rządu Irlandii dodała, że nowy system przyznawania lub przedłużania zezwolenia na pracę ma dać „maksimum szans” na uzyskanie dostępnych posad Irlandczykom i obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje 27 państw UE oraz Szwajcarię, Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Szacuje się, że ok. 30 tys. osób (1,5% irlandzkiej siły roboczej) to imigranci z krajów nienależących do Unii Europejskiej, którzy posiadają pozwolenia na pracę na Zielonej Wyspie.

źródło:The Irish Times/PAP