W tym miesiącu dramatycznie pogorszyły się nastroje wśród konsumentów i przedsiębiorców zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik nastrojów gospodarczych (ESI) opublikowany w Brukseli spadł do poziomu najniższego od 15 lat.

Kryzys finansowy, który z Ameryki dotarł na Stary Kontynent i widmo recesji spowodowały spadek zaufania Europejczyków. Ekonomiści nazywają najnowsze dane strasznymi, bo tak znaczne pogorszenie nastrojów osłabi tempo wzrostu gospodarczego.

Oceny perspektyw dalszego rozwoju są negatywne – z coraz większym pesymizmem spoglądają w przyszłość zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Spadki nastrojów odnotowano w przemyśle, usługach, handlu detalicznym, oraz w budownictwie.

Z siedmiu największych gospodarek Unii Europejskiej najgorzej pod tym względem jest w Holandii, gdzie zaufanie spadło najbardziej, następne są Francja, Włochy, oraz Wielka Brytania i niejako w środku stawki Polska. Najniższy spadek zaufania do gospodarki odnotowano w Niemczech i Hiszpanii.

źródło: IAR