W czasie ostatnich 12 miesięcy (wrzesień 2007- wrzesień 2008) liczba obcokrajowców, ubiegających się w Republice Irlandii o zapomogę dla bezrobotnych i zarejestrowanych w urzędach pomocy socjalnej wzrosła o ok. 92 proc., wobec wzrostu o blisko 50 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii pracowników.

Dane takie przytacza w sobotę portal „The Irish Examiner” oraz dziennik „Irish Times”, powołując się na Centralny Urząd Statystyczny (CSO), który sporządził wyliczenia na podstawie informacji ministerstwa spraw socjalnych i rodzinnych.

We wrześniu br. w Irlandii o świadczenia socjalne wystąpiło ponad 41.200 obcokrajowców wobec ok. 21.457 we wrześniu 2007 r. Cudzoziemcy stanowią obecnie 17,2 proc. ogółu bezrobotnych, którzy we wrześniu br. wystąpili o zapomogę dla bezrobotnych i inne zasiłki – wobec 13,4 proc. we wrześniu ub.r.

Ich udział w irlandzkim rynku pracy wynosi ok. 17 proc.

Według statystyk, obywatele dziesięciu nowych krajów UE są najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych obcokrajowców, we wrześniu br. liczącą 19,4 tys. osób wobec 6,3 tys. we wrześniu ub. r.

Dane CSO nie wyszczególniają liczby bezrobotnych z rozbiciem na narodowości. Ok. 60 proc. imigrantów z nowych krajów UE to Polacy.

Z danych CSO za wrzesień br. wynika, iż w ostatnich 12 miesiącach ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych do odbioru świadczeń (tzw. Live Register), obejmująca zarówno Irlandczyków jak i cudzoziemców, powiększyła się o ok. 80 tys. i wynosi obecnie 240 217, co w ujęciu rocznym oznacza przyrost o ok. 50 proc.

Około 199 tys. wśród osób figurujących w rejestrze stanowią Irlandczycy wobec 139 tys. we wrześniu 2007 r. Reszta to obcokrajowcy.

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Irlandii 6,3 proc. wobec 6,1 proc. w sierpniu. Największy spadek liczby miejsc pracy występuje w przemyśle wytwórczym i budownictwie.

źródło: PAP